Monthly Archives oktober 2017

Jaarvergadering 13 oktober 2017

Uitnodiging algemene jaarvergadering Voetbal Vereniging Eext. Vrijdag 13 oktober 2017  Aanvang 20.00 uur Eet Café Homan. Agenda:   Opening Vaststellen agenda Ingekomen stukken en mededelingen Notulen vorige vergadering Jaarverslag secretaris Jaarverslag jeugd commissie Jaarverslag penningmeester Jaarverslag supporterscommisie Verslag kascommissie Verkiezing kascommissie Bestuursverkiezing:   Aftredend en niet herkiesbaar: Sandra Koopman Toetredend tot het bestuur Alien Niemeijer –  Hopman (Secretariaat) Aftredend en herkiesbaar:  Erik Warring  en Paul Poortman (tegenkandidaten  kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de voorzitter van de vereniging).   Rondvraag Sluiting
Read More