Monthly Archives October 2020

Contributie verhoging

Aankondiging verhoging contributie en donateurschap ingaande huidige seizoen 2020-2021 Tijdens de jaarvergadering van 25 september 2020 is de financiële positie van de vereniging toegelicht. Hierbij is aangegeven dat het belangrijk is om een sterkere gezonde financiële basis te hebben. Op basis van deze informatie is het voorstel ingebracht en akkoord bevonden om over te gaan tot een verhoging van de contributie en het donateurschap. Onderstaand het overzicht van de huidige en nieuwe contributiebedragen en donateurschap ingaande seizoen 2020-2021. Huidig bedrag / per jaar in EUR Nieuw bedrag / per jaar in EUR Kabouters/JO17 0 50 JO08 – JO09 F-pupil 100
Read More