Monthly Archives October 2021

Rabo Clubsupport 2022

VV Eext doet ook dit jaar weer mee aan de Rabo Clubsupport 2022. Van 5 tot en met 25 september kunt u uw stem uitbrengen via: rabobank.nl/clubsupport of in de Rabo app. Elke stem telt voor onze mooie vereniging! Ons doel is dit jaar het realiseren van een uitbreiding c.q. aanpassen van het aantal zitplaatsen rondom de beide speelvelden, zodat u altijd vanaf een comfortabele zitplaats onze teams aan kunt moedigen. Alvast hartelijk dank voor uw stem!
Read More

Jaarvergadering VV Eext 15 oktober 2021

Aanvang: 20.00 uur in Dorpshuis Homan te Eext AGENDA: Opening Vastellen agenda Ingekomen stukken en mededelingen Notulen vorige vergadering Jaarverslag Secretaris Jaarverslag jeugd commissie Jaarverslag penningmeester Verslag kascommissie Verkiezing kascommissie Onderzoek SJO Gieten – Eext Stemming besteding club van 50 90- jarig bestaan Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Henk Greving en Henrike Sloots. Tot een half uur voor aanvang van de vergadering kunnen zich nog tegenkandidaten melden. Aftredend en niet herkiesbaar: Kier Kamping Rondvraag Sluiting
Read More