VEEL SUCCES

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters,

Nog steeds spookt COVID 19 over de hele wereld, dus ook in Nederland. Gelukkig zijn we in de gemeente Aa en Hunze en dus ook binnen onze club COVID 19 vrij. 
Als bestuur hebben we besloten om alle nevenactiviteiten te staken tot nader order. Dus helaas geen aftrap volgende week. We hebben gezamenlijk besloten om ons te focussen op het voetbal, zowel voor jeugd als senioren. We betreuren dit besluit en realiseren ons dat het sociale binnen onze vereniging waarin we elkaar nodig zijn en dus SAMEN moeten optrekken ook belangrijk is. Desondanks kiezen we voor het voetbal, we willen het risico van besmetting zoveel mogelijk voorkomen en ook hierin SAMEN optrekken. Onze jaarvergadering vind plaats op vrijdag 25 september in café Homan, ook hier zullen we ons aan de regels ten aanzien van COVID houden. Moet je niezen of hoesten of heb je koorts, blijf bij ziekteverschijnselen bij ons voetbalveld vandaan. Heb je geen klachten houd dan ook 1,5 mtr. afstand. De eerste oefenwedstrijden zijn afgelopen weekend op sportpark ‘t veld gespeeld. Hoewel we als bestuur niet ontevreden zijn, kan en moet het beter, vooral na de wedstrijden. Laten we elkaar hiermee helpen, accepteer dat je wordt aangesproken indien er niet voldoende afstand wordt gehouden of er op een andere manier de voorschriften worden overtreden. We gebruiken hiervoor de regels zoals opgesteld door de overheid : www.rijksoverheid.nl en www.knvb.nl/corona Het niet naleven van de voorgeschreven regels kan leiden tot verwijdering van sportpark ‘t veld.
Als nieuwbakken voorzitter had ik het me geheel anders voorgesteld. Sportief zitten we zowel bij de jeugd als bij de senioren echt in de lift. Sociaal hebben we het helaas niet in de hand. Het opstarten van een seizoen neemt veel tijd in beslag, op een uitzondering na zijn we er echter klaar voor. Als voetballiefhebber geniet ik al weken van VV Eext. Er wordt getraind, meer dan 30 senioren op een trainingsavond, eerste echte wedstrijden van JO8 en alles wat er tussen zit, go VV Eext, go. COVID een extra tegenstander maar ook hier laten we ons niet van het veld drukken. Laten we er SAMEN een prachtig seizoen van maken. Ik wens alle spelers, de trainers, de leiders, de overige kaderleden alle succes in het seizoen 2020 – 2021. Datzelfde wens ik onze sponsoren en supporters, ik hoop jullie weer in grote getale in Eext of daarbuiten langs de lijn te mogen begroeten.


Joop van Gogh
Voorzitter VV Eext