Contributie verhoging

Aankondiging verhoging contributie en donateurschap ingaande huidige seizoen 2020-2021

Tijdens de jaarvergadering van 25 september 2020 is de financiële positie van de vereniging toegelicht. Hierbij is aangegeven dat het belangrijk is om een sterkere gezonde financiële basis te hebben. Op basis van deze informatie is het voorstel ingebracht en akkoord bevonden om over te gaan tot een verhoging van de contributie en het donateurschap.

Onderstaand het overzicht van de huidige en nieuwe contributiebedragen en donateurschap ingaande seizoen 2020-2021.


Huidig bedrag / per jaar in EURNieuw bedrag / per jaar in EUR
Kabouters/JO17050
JO08 – JO09 F-pupil100110
JO10 – JO11 E-pupil100110
JO12 – JO13 D-pupil100110
JO14 – JO15 C-junior110120
JO16 – JO17 B-junior110120
JO18 – JO19 A-junior120132
Senioren145160
Donateur710

De contributie zal net als voorgaand seizoen in twee termijnen in rekening worden gebracht. De eerste termijn eind oktober en de tweede termijn eind maart 2021.

Het donateurschap zal eind november in één keer in rekening worden gebracht.