Hervatting trainingen .

Maandag 11 mei zijn de trainingen voor de jeugd weer begonnen.

Graag de volgende protocollen in acht nemen!