Jaarvergadering VV Eext 15 oktober 2021

Aanvang: 20.00 uur in Dorpshuis Homan te Eext

AGENDA:

 1. Opening
 1. Vastellen agenda
 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 1. Notulen vorige vergadering
 1. Jaarverslag Secretaris
 1. Jaarverslag jeugd commissie
 1. Jaarverslag penningmeester
 1. Verslag kascommissie
 1. Verkiezing kascommissie
 1. Onderzoek SJO Gieten – Eext
 1. Stemming besteding club van 50
 1. 90- jarig bestaan
 1. Bestuursverkiezing:
 1. Aftredend en herkiesbaar: Henk Greving en Henrike Sloots.

Tot een half uur voor aanvang van de vergadering kunnen zich nog tegenkandidaten melden.

 1. Aftredend en niet herkiesbaar: Kier Kamping
 2. Rondvraag
 1. Sluiting