Jan Oostingweg 4 9463 TG Eext 0592 26 20 40 Route »

Nieuwsoverzicht

Rabo Clubsupport 2021

VV Eext doet ook dit jaar weer mee aan de Rabo Clubsupport 2021. Van 04 oktober tot en met 25 oktober kunt u uw stem uitbrengen via: rabobank.nl/clubsupport of in de Rabo app. Elke stem telt voor onze mooie vereniging!

Ons doel is dit jaar het realiseren van een uitbreiding c.q. aanpassen van het aantal zitplaatsen rondom de beide speelvelden, zodat u altijd vanaf een comfortabele zitplaats onze teams aan kunt moedigen.

Alvast hartelijk dank voor uw stem!

Jaarvergadering VV Eext 15 oktober 2021

Aanvang: 20.00 uur in Dorpshuis Homan te Eext

AGENDA:

 1. Opening
 1. Vastellen agenda
 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 1. Notulen vorige vergadering
 1. Jaarverslag Secretaris
 1. Jaarverslag jeugd commissie
 1. Jaarverslag penningmeester
 1. Verslag kascommissie
 1. Verkiezing kascommissie
 1. Onderzoek SJO Gieten – Eext
 1. Stemming besteding club van 50
 1. 90- jarig bestaan
 1. Bestuursverkiezing:
 1. Aftredend en herkiesbaar: Henk Greving en Henrike Sloots.

Tot een half uur voor aanvang van de vergadering kunnen zich nog tegenkandidaten melden.

 1. Aftredend en niet herkiesbaar: Kier Kamping
 2. Rondvraag
 1. Sluiting

V.V. Eext tekent 5- jarige verbintenis!

V.V. Eext tekent 5- jarige verbintenis!

Nog voor vorige week de eerste bal van het seizoen 2021-2022 over het gras rolde van sportpark ’t Veld in Eext, tekende V.V. Eext een 5- jarig sponsorcontract met 2 hoofd sponsoren. Interfarms en eetcafé Homan, beide uit Eext, prijkt 5 jaar op het tenue van het eerste elftal van de V.V. Eext.

Willem Buiter van Interfarms, een bedrijf dat zich toelegt op aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed in binnen- en buitenland en tevens over een zogenoemde emigratie service beschikt, heeft geen moment na hoeven denken toen hij door de sponsorcommissie werd benaderd om het hoofdsponsorschap door te zetten. De afgelopen 5 jaar was Interfarms ook verbonden als hoofdsponsor van V.V. Eext. Buiter spreekt zijn dank en vertrouwen uit tijdens het tekenen van het officiële contract. “Zelfs in een raar jaar met Covid-19 is er contact gebleven tussen V.V. Eext en Interfarms, daarvoor bedankt Willem met name het eerste elftal”.

Eetcafé Homan gaat voor het eerst een 5- jarige verbintenis aan met V.V. Eext. Robert Wiers van eetcafé Homan is blij met de overeenkomst. De voetbalclub en het café zijn nauw met elkaar verbonden. “Het is geen uitzondering dat de derde helft in het café gespeeld wordt”, aldus Wiers. Samen met zijn compagnons wil Wiers op deze manier iets terug doen voor de voetbalclub.

Penningmeester Henk Greving, tevens lid van de sponsorcommissie, is tevreden met het 5- jarige contract. Om op alle vlakken sportief gezien gezond te blijven, is een financieel goed fundament belangrijk voor onze vereniging.

(op de foto vlnr: Henk Greving – penningmeester, Robert Wiers – eetcafé Homan, Willem Buiter – Interfarms, Joop van Gogh – voorzitter, Alien Niemeijer- Hopman – secretaris)

Kinderen krijgen het goede voorbeeld’

Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders.

Daarom hebben we als vv Eext besloten, dat we als sportvereniging het goede voorbeeld willen geven aan kinderen. Vanaf 1 september 2021 is ons sportpark daarom op zaterdag ochtend Rookvrij.

Om dit aan iedereen duidelijk kenbaar te maken, hangen er op het terrein op diverse plaatsen borden. Tevens is de rookruimte opgeheven. We vragen iedereen daarom het sportpark niet meer te roken.

Mocht je iemand zien roken, spreek de persoon aan en vraag dan vriendelijk of diegene bekend is met het rookvrij-beleid. Vraag vervolgens vriendelijk of hij/zij de sigaret kan doven. Als we dit samen doen en op een vriendelijke manier, dan lukt het vast om de medewerking van een ieder te verkrijgen.

Contributie verhoging

Aankondiging verhoging contributie en donateurschap ingaande huidige seizoen 2020-2021

Tijdens de jaarvergadering van 25 september 2020 is de financiële positie van de vereniging toegelicht. Hierbij is aangegeven dat het belangrijk is om een sterkere gezonde financiële basis te hebben. Op basis van deze informatie is het voorstel ingebracht en akkoord bevonden om over te gaan tot een verhoging van de contributie en het donateurschap.

Onderstaand het overzicht van de huidige en nieuwe contributiebedragen en donateurschap ingaande seizoen 2020-2021.


Huidig bedrag / per jaar in EURNieuw bedrag / per jaar in EUR
Kabouters/JO17050
JO08 – JO09 F-pupil100110
JO10 – JO11 E-pupil100110
JO12 – JO13 D-pupil100110
JO14 – JO15 C-junior110120
JO16 – JO17 B-junior110120
JO18 – JO19 A-junior120132
Senioren145160
Donateur710

De contributie zal net als voorgaand seizoen in twee termijnen in rekening worden gebracht. De eerste termijn eind oktober en de tweede termijn eind maart 2021.

Het donateurschap zal eind november in één keer in rekening worden gebracht.

VEEL SUCCES

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters,

Nog steeds spookt COVID 19 over de hele wereld, dus ook in Nederland. Gelukkig zijn we in de gemeente Aa en Hunze en dus ook binnen onze club COVID 19 vrij. 
Als bestuur hebben we besloten om alle nevenactiviteiten te staken tot nader order. Dus helaas geen aftrap volgende week. We hebben gezamenlijk besloten om ons te focussen op het voetbal, zowel voor jeugd als senioren. We betreuren dit besluit en realiseren ons dat het sociale binnen onze vereniging waarin we elkaar nodig zijn en dus SAMEN moeten optrekken ook belangrijk is. Desondanks kiezen we voor het voetbal, we willen het risico van besmetting zoveel mogelijk voorkomen en ook hierin SAMEN optrekken. Onze jaarvergadering vind plaats op vrijdag 25 september in café Homan, ook hier zullen we ons aan de regels ten aanzien van COVID houden. Moet je niezen of hoesten of heb je koorts, blijf bij ziekteverschijnselen bij ons voetbalveld vandaan. Heb je geen klachten houd dan ook 1,5 mtr. afstand. De eerste oefenwedstrijden zijn afgelopen weekend op sportpark ‘t veld gespeeld. Hoewel we als bestuur niet ontevreden zijn, kan en moet het beter, vooral na de wedstrijden. Laten we elkaar hiermee helpen, accepteer dat je wordt aangesproken indien er niet voldoende afstand wordt gehouden of er op een andere manier de voorschriften worden overtreden. We gebruiken hiervoor de regels zoals opgesteld door de overheid : www.rijksoverheid.nl en www.knvb.nl/corona Het niet naleven van de voorgeschreven regels kan leiden tot verwijdering van sportpark ‘t veld.
Als nieuwbakken voorzitter had ik het me geheel anders voorgesteld. Sportief zitten we zowel bij de jeugd als bij de senioren echt in de lift. Sociaal hebben we het helaas niet in de hand. Het opstarten van een seizoen neemt veel tijd in beslag, op een uitzondering na zijn we er echter klaar voor. Als voetballiefhebber geniet ik al weken van VV Eext. Er wordt getraind, meer dan 30 senioren op een trainingsavond, eerste echte wedstrijden van JO8 en alles wat er tussen zit, go VV Eext, go. COVID een extra tegenstander maar ook hier laten we ons niet van het veld drukken. Laten we er SAMEN een prachtig seizoen van maken. Ik wens alle spelers, de trainers, de leiders, de overige kaderleden alle succes in het seizoen 2020 – 2021. Datzelfde wens ik onze sponsoren en supporters, ik hoop jullie weer in grote getale in Eext of daarbuiten langs de lijn te mogen begroeten.


Joop van Gogh
Voorzitter VV Eext

ST Gieten/Eext JO15-2 – ST Gieten/Eext JO15-3

ST Gieten/Eext JO15-3 – ST Gieten/Eext JO15-3
Na maanden zonder enige wedstrijd te hebben hebben gevoetbald vanwege COVID 19 stond er eindelijk een oefenwedstrijd tegen ST Gieten/Eext JO15-2 op de kalender. 22 augustus 2020 mag dan ook als memorabele dag voor ST Gieten/Eext JO15-3 de geschiedenisboeken van VV Eext in om diverse redenen. Uiteraard betrof het een oefenwedstrijd in opmaat naar het seizoen 2020 – 2021. Daarnaast dus lang niet gevoetbald in wedstrijdverband, de eerste keer als samenwerkingsteam en tenslotte de uitslag.
Vanaf de aftrap had  ST Gieten/Eext JO15-3 het betere van het spel. Na twee keer de lat en ook nog eens de paal te hebben geraakt, wisten we ons zelf na 15 minuten te belonen. Helaas duurde de voorsprong maar 5 minuten,  ST Gieten/Eext JO15-2 kwam 1x voor ons doel, we stonden erbij en keken er naar, 1–1. Geheel terecht gingen we met een voorsprong van 2-1 de rust in.
Ook de tweede helft waren we in alle opzichten beter dan de tegenstander. Combinerend voetballen, het spel van links naar rechts verplaatsen, duels winnen, compact zonder balbezit en ruimte met balbezit. Door de gretigheid verspeelden we veel energie waardoor we vermoeid raakten en daardoor wat scherpte misten.  ST Gieten/Eext JO15-2 bleef gelukkig voetballen en kwamen in de tweede helft een drietal keren goed door. Na 2x 35 minuten voetballen was de eindstand geheel terecht 5-2 in het voordeel van  ST Gieten/Eext JO15-3.

UPDATE!

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters,

Middels deze weg willen we jullie een korte update geven over de gebeurtenissen van de laatste tijd binnen onze vereniging.

Het zal bij de meesten wel bekend zijn, maar vanaf volgend seizoen zal Eext 1 in de 4e klasse te bewonderen zijn. Naar verwachting volgt de indeling in de loop van deze week, hier kijken we uiteraard naar uit.

Ondertussen mag er ook weer “gewoon” getraind worden, door zowel jeugd als senioren. Daarnaast hebben we er op de zondag een seniorenelftal bij gekregen in de vorm van Eext 3, dit is op meerdere vlakken een positieve ontwikkeling voor de hele vereniging.

Wat dit echter ook betekend, is dat de toch al geringe bezetting van de kantine vrijwilligers een nog grotere uitdaging gaat worden. We hebben helaas reeds van 2 vrijwilligers te horen gekregen dat ze stoppen per komend seizoen.

Bij deze willen we dus een dringende oproep aan een ieder doen om zich hier voor aan te melden. Des te groter de groep is, des te minder vaak iedereen een dienst hoeft te draaien. Met de huidige bezetting gaan we het niet rond krijgen voor komend seizoen en zullen we ons moeten beraden op andere maatregelen. We zullen dan wellicht genoodzaakt zijn om kantine diensten voor senioren elftallen te verplichten of om de kantine dicht te laten. Uiteraard is dit een situatie die voor niemand wenselijk is, dus bij deze willen we nogmaals een dringende oproep hiervoor doen.

Om met een positieve noot af te sluiten, de “Aftrap” hebben we gepland voor zaterdag 29 augustus 2020, mits de Corona versoepelingen niet terug gedraaid worden. Noteer deze data dus alvast in uw agenda, het programma volgt later. We zien een ieder graag weer op zaterdag 29 augustus 2020.

Wij wensen jullie allemaal een fantastische zomervakantie toe.

Het bestuur

Eext klaar voor nieuw seizoen.

Ondanks dat het vorig seizoen op een vreemde manier is afgesloten is Eext dankbaar toch promotie behaald te hebben.

Uiteraard heeft de technische staf niet stil gezeten tijdens de Corona crisis. Voorzitter Joop van Gogh en trainer Hemmo Kuipers presenteerde dan vandaag ook met trots 4 nieuwe spelers ter verbreding van de selectie.

Foto:

Achter van links naar rechts:

Wilco Stolwijk (Bedum 1 zat), Jasper Kievit (Tynaarlo 1), Trainer Hemmo Kuipers

Voor van links naar rechts:

Voorzitter Joop van Gogh, Melvin van der Sloot (eigen jeugd), Jasper Dieden (SVZ 1)

Agenda

August 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
31 July 2022 1 August 2022 2 August 2022 3 August 2022 4 August 2022 5 August 2022 6 August 2022
7 August 2022 8 August 2022 9 August 2022 10 August 2022 11 August 2022 12 August 2022 13 August 2022
14 August 2022 15 August 2022 16 August 2022 17 August 2022 18 August 2022 19 August 2022 20 August 2022
21 August 2022 22 August 2022 23 August 2022 24 August 2022 25 August 2022 26 August 2022 27 August 2022
28 August 2022 29 August 2022 30 August 2022 31 August 2022 1 September 2022 2 September 2022 3 September 2022
Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example, [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].

Facebook