Organisatie

Voorzitter Gerke Dijkstra (06) 48 64 80 93 gdijkstravveext@gmail.com

Secretaris Alien Niemeijer – Hopman (06) 57 99 27 98 secretariaatvveext@gmail.com

Penningmeester Marc Nijhof (0592) 26 14 83 mnijhofvveext@gmail.com

Wedstrijdsecretaris Kier Kamping (0592) 26 34 73 kampingk@hetnet.nl

Wedstrijdsecretaris jeugd

Zie Coördinator Jeugdzaken

Coördinator Senioren Erik Warring (0592) 26 42 14 erik.warring@kpnmail.nl

Coördinator Jeugdzaken Paul Poortman (06) 20 94 92 39 fam.poortman@kpnmail.nl

Kantinebeheer Ria Martens (0592) 26 28 04 ep.martens@planet.nl

Website  Ellen Dijkema (06) 36 31 62 88 websitevveext@gmail.com