Sluiting velden en accommodatie.

Beste allemaal,

Door de uitbraak van het coronavirus leven we in een roerige tijd. Het raakt ons allemaal.

Om de gezondheid van onze leden, trainers en vrijwilligers te kunnen waarborgen, sluiten we per direct tijdelijk al onze velden. Geen training en geen wedstrijden tot nader order.

In deze uitzonderlijke situatie willen we graag benadrukken dat wij trots zijn en veel respect hebben voor iedereen die zich voor onze samenleving inzet.

Het bestuur.